utveckling

Organisationen Utveckling och teknik i OP Gruppen

Utveckling och teknik är en organisation som utvecklar tjänster och system både för sina kunder och för OP:s övriga verksamhetsområden. Vi svarar för OP:s IKT-strategi, tekniska riktlinjer och arkitektur. Vi sörjer för gemensamma plattformar, infrastrukturen och OP Gruppens cybersäkerhet. Vi erbjuder OP Gruppens kunder ett tryggt sätt att sköta sina ärenden och våra anställda möjligheten att fokusera på kärnan i sitt arbete. Vi ansvarar för och hanterar ett av de största kunskapskapitalen i Finland som vi utnyttjar för till exempel utveckling av finansintelligens.

Området Utveckling och teknik sysselsätter cirka 4 500 experter inom IKT-sektorn, av vilka 1 100 är anställda hos OP. I vår organisation finns det en genuin vilja att utveckla och förnya sig. Vi har ett människonära grepp om arbetet, som vi utför målinriktat för våra ägarkunder. 

Karriärutveckling och inlärning

Vi satsar stort på yrkesmässig utveckling av vår personal och vi erbjuder våra anställda mångskiftande karriärvägar. År 2020 tog vi i bruk karriärmodellen OP Specialist Career i fem faser, som är avsedd att stödja den anställdas utveckling som expert. Den erbjuder ett alternativ till traditionellt karriärtänkande, där framsteg sker via chefsställning och befordran. Hos OP kan du fundera på ditt expertområde tillsammans med din chef, och vilken kompetens just du behöver för att nå nästa fas som expert. 

Modellen 70:20:10  

Vi använder modellen 70:20:10. Enligt den fördelas arbetstiden på följande sätt: 

70 % går till det dagliga arbetet 

20 % går till att förbättra rutinerna, för att det dagliga arbetet ska löpa smidigare 

10 % går till den egna kompetensutvecklingen och att lära sig nytt. 

Hos OP får du alltså använda 10 % av din arbetstid till att studera exempelvis molntjänster, affärsrörelse eller nytt programmeringsspråk. Hos oss spelar inlärning och utveckling en viktig roll, vilket får det dagliga arbetet att löpa smidigare och kännas meningsfullare. 

OP Software Academy 

OP Software Academy är OP:s egen central för kompetensutveckling. De håller kurser där du kan fördjupa din nuvarande kompetens eller testa något nytt på teknikens område. Kurserna är huvudsakligen planerade så att de ryms inom ramen för modellen 70:20:10 för kompetensutveckling – dvs. du kan gå kurserna på arbetstid! 

Karriärmöjligheter

Hos oss får du vara med om att utveckla tjänster som påverkar vardagen för miljoner finländare. Vi erbjuder möjligheter att arbeta mångsidigt med såväl ny som redan etablerad teknik. Vi är ett av de största programvaruföretagen i Finland, och hos oss kan du inrikta dig också på nya karriärer inom cybersäkerhet, programvaruutveckling och datahantering. Hos oss finns bland annat följande befattningar: Solution Analyst, Reliability Engineer, Test Engineer, Product Owner, Developer och Data Scientist.

Den pågående förändringen omfattar hela OP och varje OP-anställd

Det är mycket intressant på gång hos OP just nu. Omvälvningar i finansbranschen och i vår egen verksamhetskultur kräver av varje OP-anställd ett öppet sinne, kontinuerlig utveckling av det egna kunnandet, pejlande av de senaste trenderna inom teknik samt mod att ge akt på och inverka på våra gemensamma arbetssätt.

Läs vad Jyrki, Sirkku och Jaakko säger om sitt arbete inom utveckling:

”Mitt arbete berör många människors arbete. Jag får vara med om att dra upp de stora riktlinjerna i början av projekt och samtidigt fundera på omfattande helheter. Min kompetens har utvecklats enormt, inte bara på den tekniska sidan utan också på den ekonomiska och administrativa sidan.”

Jyrki Puttonen, Product Owner

"Jag har alltid fått vara mitt nyfikna jag och ge mig in på nya möjligheter. Min nuvarande roll som kompetensutvecklare är helt ny för vår grupp. I mitt arbete svarar jag för vår kompetens och för utvecklingen av den såväl nu som i framtiden."

Sirkku Ikäheimo, Competence Lead

"Det som inspirerar mig mest som teamledare är yrkesskickligheten, motivationen, engagemanget och den gemensamma humorn hos vårt team. För mig är det ett privilegium att få vara med om att bygga upp den bästa och snabbaste chattbotten för bankkunder i Finland."

Jaakko Sävilammi, Chapter Lead

Så här kunde din vardag se ut och kännas hos OP

OP bygger en egen, agil verksamhetsmodell. Det väsentliga i den nya modellen är teamen och grupperna, och ledarskapet går allt mer ut på att coacha medarbetarna. Teamen definierar själva hur arbetet ska göras och hur målen ska nås.

Läs artikeln om OP:s agila verksamhetsmodell >>

Hos oss får du vara med om att bygga upp tjänster och produkter som används av våra drygt fyra miljoner kunder. Här kan du läsa om projekten och om vårt sätt att arbeta.

Projekt och arbete hos OP >>

När Agile Coach Ari-Pekka Skarp började hos OP hamnade han rakt in i en organisationsförändring. Skarp, som har en bakgrund inom arbetspsykologi, hämtade med sig värdefull människokunskap till organisationen. Läs Ari-Pekkas tankar om hur det känns att ta de första stegen på den agila förändringens väg.

Läs Ari-Pekkas tankar om de första stegen på den agila förändringens väg >>

Sökresultat för "". Sida 1 av 1, resultat 1 till 4 av 4
Titel Inrättning Placering Avdelning
Återställ
Business Developer, OP-Henkivakuutus, Helsinki 18 Uusimaa Helsinki, FI Tuote- ja palvelukehitys
Data Analyst, Vahinkovakuutuksen datakyvykkyydet, Pohjola Vakuutus (Helsinki) 18 Uusimaa Helsinki, FI Tuote- ja palvelukehitys
Senior Developer, D365 CRM
Senior Developer, D365 CRM Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI ICT
Senior Integration Developer, Azure and D365 CRM 18 Uusimaa Helsinki, FI ICT