Hushallsbanken

Hushållsbanken – Finlands ledande bostads- och företagsfinansiär

OP Gruppen är Finlands ledande bostads- och företagsfinansiär. Vi vill erbjuda såväl våra privat- som sme-företagskunder den bästa kundupplevelsen både lokalt och digitalt samt vara en pålitlig partner för ekonomin på ett flexibelt sätt i olika livssituationer.

Mångsidiga verktyg för hanteringen av den egna ekonomin

Vi erbjuder våra privatkunder mångsidiga tjänster, som till exempel dagliga bankärenden, lån, besparingar och placeringar samt omfattande förmåner för ägarkunder. I bostadsärenden betjänas våra kunder av OP Hem. I vårt utbud ingår även en skräddarsydd och prisbelönt private banking-tjänst. Därtill tillhandahåller vi placeringsrådgivning på våra kontor. OP valdes till Finlands bästa leverantör av private banking-tjänster i den internationella tidningen Euromoneys rankning 2020. Vi betjänar våra kunder via digitala kanaler, telefontjänsten och vårt omfattande kontorsnät runtom i Finland. Vårt mål är att trygga våra ägarkunders ekonomiska välfärd samt att främja deras ekonomihantering och ekonomiska framgång.

Sme-företagens långvariga samarbetspartner

Som partner för små och medelstora företag vill vi främja den lokala företagsverksamhetens framgång och tillväxt. Vi erbjuder sme-företagskunderna alla företagets och företagarens banktjänster, finansieringstjänster, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten. Vi erbjuder nyetablerade sme-företag mångsidiga tjänster samt stöd för att grunda ett eget företag.

Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt så att de svarar mot våra kunders varierande behov. Vi har som mål att erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen via flera kanaler.

Hushållsbanken har nästan 900 anställda experter inom finansbranschen. År 2020 var Hushållsbankens inlåning totalt nästan 70 miljarder euro medan utlåningen var ca 59 miljarder euro. Bolånens marknadsandel är 39 % av hela marknaden.

Karriärmöjligheter i Hushållsbanken

I Hushållsbanken finns det mångsidiga karriärvägar, oavsett om du vill utveckla dina kunskaper inom kundtjänst och försäljning eller bygga upp gedigen yrkeskunskap inom finansbranschen, betalningar eller kapitalförvaltning. Hushållsbankens säljorganisation består av andelsbankerna, och i centralinstitutet arbetar vi med bl.a. produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och digital försäljning på grupplanet samt levererar tjänster som stöd för försäljningen och för den centraliserade tjänsteproduktionen. Vi erbjuder karriärmöjligheter för till exempel experter inom finansrörelsen samt experter inom processutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, dataanalyser och digital försäljning, marknadsföring och kommunikation. De här uppgifterna koncentreras till områdena kring Helsingfors och Uleåborg.

Inom Hushållsbankens funktionsområde operationer och kompetenser arbetar över 1 000 experter med kundbetjäning och analyser. De levererar till andelsbankerna centraliserade front- och back office-tjänster för finansierings- och boendetjänster för privatkunder, kapitalförvaltning, skötsel av dagliga ärenden för privatkunder, sme-företagskunders skötsel av dagliga ärenden samt konton, betalningar och ekonomiförvaltning. Våra kundtjänstorganisationer utgör en del av våra affärsområden, vilket innebär att hela värdekedjan från produktutveckling till stöd för försäljning och marknadsföring samt tjänsteproduktion och kundbetjäning har slagits samman till en sömlös helhet. Våra orter är Tammerfors, Uleåborg, Helsingfors, Joensuu och Vasa.

Hos oss har du en möjlighet att bidra till en smidigare vardag för upp till en miljon finländare genom resultatet av ditt arbete. OP Gruppens grunduppgift är att främja bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och vår omvärld, och det här styr starkt vårt dagliga arbete. Ett av våra strategiska prioritetsområden är att ge den bästa kundupplevelsen i branschen, och enligt flera mätare har vi också lyckats med det*. Vi sätter stort värde på teamarbete och expertis, och strävar efter att bygga upp våra team av multiprofessionella expertgrupper.

Hushållsbankens mångsidiga affärsrörelse erbjuder intressanta karriärvägar och möjligheter till utveckling även för mer erfarna experter och affärsutvecklare. Å andra sidan erbjuder vi unga experter en grundlig introduktion och utbildning i finansbranschens värld i synnerhet genom uppgifterna i kundgränssnittet. Många experter inom finansbranschen har hittat gnistan till branschen exempelvis genom sommarjobb eller praktik i den lokala andelsbanken. Vår andelsverksamhet och samarbetet med vårt omfattande andelsbanksnätverk bidrar till att göra omvärlden ännu intressantare. Vårt riksomfattande nätverk av andelsbanker och OP Hem ser till att vi hålls uppdaterade om de behov som uppkommer bland våra kunder över hela Finland.

Se jobb i denna kategori

Sökresultat för "". Sida 1 av 1, resultat 1 till 3 av 3
Titel Inrättning Placering Avdelning
Återställ
Betalrörelserådgivare/- expert
Betalrörelserådgivare/- expert Vaasa, FI 12 Österbotten
12 Österbotten Vaasa, FI Försäljning och skötsel av kundrelationer/företag
Kundexpert
Kundexpert Vaasa, FI 12 Österbotten
12 Österbotten Vaasa, FI Försäljning och skötsel av kundrelationer/företag
Fastighetsförmedlare
Fastighetsförmedlare Raasepori, FI 18 Nyland
18 Nyland Raasepori, FI Fastighetsförmedling och -förvaltning