Varallisuudenhoito

Varallisuudenhoitopalvelumme tarjoavat monipuolisia säästämis- ja sijoitusvaihtoehtoja asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin aina säästäjän rahastoista kattaviin Private Banking- ja Instituutioasiakaspalveluihin. Kesätyömahdollisuuksia meiltä löytyy varallisuudenhoidon alueella mm. sijoituspalveluneuvojan, kiinteistöanalyytikon, Junior portfolioanalyytikko, rahastoassistentin sekä back office- ja middle office -toimihenkilön rooleissa.

Sijoituspalveluneuvojana vastaat sijoituspalveluiden sujuvuudesta ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta konttoreissamme. Edellytämme sijoituspalveluneuvojilta intohimoa myyntityötä kohtaan sekä APV-1-sijoituspalvelututkintoa.

Kiinteistöanalyytikkona toimit osana kiinteistösijoittamisen tiimiä ja hoidat kiinteistösijoittamisen tiedonhallintatehtäviä sekä vastaat kiinteistötietojen oikeellisuudesta. Tehtävän hoidossa eduksi on hyvä excel-osaaminen ja käsitys kiinteistöistä sijoitusinstrumenttina.

Junior Portfolioanalyytikkona tomit omaisuudenhoidossa avustaen strateginen allokaatio- tiimin laskenta- ja raportointitehtävissä ja analyysien tuottamisessa. Tehtävään soveltuva koulutustausta voi olla esim. kauppatieteet, matematiikka tai fysiikka. Tehtävässä edellytetään matemaattisen osaamisen lisäksi ohjelmointiosaamista kuten Python tai SQL. Sijoitusinstrumenttien ja -markkinoiden tuntemuksesta on etua tehtävän hoidossa.

Back office -toimihenkilönä hoidat esim. asiakkaiden päivittäisiä back office -tehtäviä tai vastuullasi olevien rahastojen tai korien arvonlaskentaa tai keskitettyjä arvopaperikauppa- ja johdannaisprosesseja. tehtävässä pääset osana omaisuudenhoidon back officea vaikuttamaan OP Varainhoidon asiakkaiden päivittäisen back office - prosessin sujuvuuteen. Selvität mahdollisesti asiakasrajapinnassa näkyvät ongelmatilanteet toimintaohjeiden mukaisesti unohtamatta sujuvaa asiakaspalvelua. Tehtävässä eduksi on teoriaopinnot arvopapereista ja pääomamarkkinoista. Middle office -toimihenkilönä hoidat mm. arvopaperidatan päivittäisiä ylläpito- ja hinnoitteluprosesseja, yhtiötapahtumien prosesseja tai sijoituslimiitteihin liittyviä tehtäviä.

Rahastoassistenttina vastaat mm. rahastojen toimeksiantoprosesseihin liittyvistä tehtävistä. Soveltuvien opintojen lisäksi toivomme sinulta kokemusta arvopaperialueen tehtävistä. Lisäksi tehtävät edellyttävät sijoitusinstrumenttien teoreettista ja käytännön osaamista.

Uratarinoita

Joakim, Portfolioanalyytikko-harjoittelija / OP Varainhoito Oy 
 
Hain OP Ryhmään kesätöihin, sillä halusin saada kokemusta työskentelystä finanssialalta ja OP alan keskeisenä toimijana ja hyvämaineisena työnantajana oli helppo valinta. Sijoittaminen on ollut minulla jo pidemmän aikaa lähellä sydäntä, joten työpaikan saaminen omaisuudenhoidossa oli erityisen mahtavaa.   

Työskentelin kesän aikana Portfolioanalyytikko-harjoittelijana Strateginen allokaatio-tiimissä. Keskeisinä työtehtävinä kesänä aikana oli kehittää erilaisia työkaluja analyysien ja raporttien tekemisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Koin tehtävät erittäin mielenkiintoiseksi, oli hienoa päästä yhdistämään kaksi iso kiinnostuksenkohdettani; rahoituspuolta ja tietoteknillistä puolta. Erityisesti pidin siitä, että työn tulokset olivat konkreettisesti nähtävissä, kehittämäni työkalut automatisoivat eri tehtäviä ja vähensivät toistuvaa manuaalista työtä.  

Parasta työssä oli kuitenkin huikea tiimi, jossa työskentelin. Tiimi otti minut hienosti vastaan ja apua oli aina tarvittaessa saatavilla. Nautin myös siitä, että pääsin tekemään yhteistyötä rautaisten ammattilaisten kanssa, joilta opin paljon uutta kesän aikana. Tuntui myös hyvältä saada myönteistä palautetta tehdystä työstä.  

OP:lla pärjää kesätyössä hyvällä asenteella ja oma-aloitteisuudella. Työ on hyvin itseohjautuvaa, vastuuta annetaan heti alusta paljon, mutta apua saa aina kysymällä. Kesätyö on ollut minulle hyvin opettavaista ja parasta on ollut, että on päässyt tekemään vastuullisia tehtäviä, joilla oikeasti on merkitystä.  

 

Matias, BO-Junior Asiantuntija / OP-Rahastoyhtiö Oy 

Olen työskennellyt kuluneen kesän kesäharjoittelijana Rahastoyhtiön Back Officessa arvonlaskennassa. Kesän aikana työtehtäviini on kuulunut esim. kauppojen importtausta ja tarkistamista rahastoille, joilla on ulkoinen salkunhoitaja, rahastojen valuuttakauppojen tarkistamista ja maksamista, rahastojen kassanhallintaa, raporttien muodostamista ja lähetystä sekä ulkopuolisten salkunhoitajien kysymyksiin vastausta jne. 

Kesätyö OP:lla oli tuttu kokemus, sillä olen aiempina vuosina ollut Helsingin OP:n puolella. Aikaisempien vuosien tapaan kokemus on ollut mukava ja opettavainen. Kesän aikana on saanut paljon lisää työkokemusta ja oppinut monta uutta asiaa finanssialasta. Alussa tuntui, että uutta asiaa tuli paljon, mutta tekemällä oppi nopeasti ja sai vahvan otteen tekemiseen. 

Kesätyöntekijät ovat saaneet paljon vastuuta alusta lähtien, mikä on positiivista ja oppimisen kannalta oikein hyvä asia. Pohjalla on tietenkin hyvä perehdytys ja mahdollinen oma osaaminen/tietämys. Omilta tiimiläisiltä on myös saanut aina tarvittaessa apua matalalla kynnyksellä haastavampiin tilanteisiin. 

Työympäristö OP:lla on viihtyisä ja täällä arvostetaan kesätyöntekijöiden panosta. Alan opiskelijoille työtehtäviä on laidasta laitaan ja kaikille varmasti löytyy mielenkiintoisia vaihtoehtoja eri tehtäväalueilta. OP:lla kesätyössä pärjää, kun rohkeasti lähtee tekemään positiivisella asenteella ja on halua oppia uutta alasta.  

 

Inkeri, Kesäharjoittelija / OP Kiinteistösijoitus 

Olin toisen opiskeluvuoteni jälkeen epävarma siitä, mihin maisterisuuntaukseen haluaisin opinnoissani edetä ja ajattelin, että minun olisi hyvä päästä näkemään eri opintosuuntausten työmahdollisuuksia. Erityisesti minua kiinnostivat kiinteistötalouteen liittyvät työmahdollisuudet. Päädyin hakemaan kesätöihin OP:lle, sillä uskoin, että OP:n kaltaisessa suuressa organisaatiossa minun olisi mahdollista saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva alasta.  

Kesäharjoittelijana pääsin avustamaan kollegoitani erinäisissä työtehtävissä sekä projekteissa. Työilmapiiri tiimissäni oli rento ja sain kiitosta sekä palautetta tekemästäni työstä. Sain työskennellä hyvin itsenäisesti, mutta apua pystyi kysymään matalalla kynnyksellä.  

Parasta kesätyössä on kuitenkin ollut ehdottomasti se, kuinka hyvin minut otettiin osaksi työporukkaa. Tämä oli mielestäni erityisen arvokasta aikana, jolloin suuri osa työstä tehdään etänä, eikä kaikkia työkavereita pääse juuri kasvokkain tapaamaan. Heti kesätöiden alussa pidin jokaisen tiimimme työntekijän kanssa lyhyen etätapaamisen, jossa jokainen pääsi kertomaan kuka on ja mitä talossa tekee. Nuo keskustelut auttoivat myös minua saamaan hyvän yleiskuvan siitä, mitä kiinteistösijoitusten tiimissä tehdään ja miten koko kokonaisuus toimii.  

Minulle ei ennen tätä kesätyöpaikkaa ollut tullut mieleen, että voisin DI-alan opiskelijana hakea töihin OP:lle. Suosittelenkin hakemaan töitä ennakkoluulottomasti itseään kiinnostavilta aloilta. Juuri ennakkoluulottomasta asenteesta sekä halusta ja valmiudesta oppia uusia asioita on erityisen paljon hyötyä kesätyöntekijälle!