Ansökningstiden för sommarjobb i bankerna är fortfarande öppen!

Vi erbjuder igen framtidens toppexperter en möjlighet att ta sina första steg i karriären i intressanta sommarjobb runtom i Finland.

Ansökningstiden för sommarjobb i bankerna är fortfarande öppen; den sista ansökningsdagen varierar mellan bankerna. Ansökningstiden för centralinstitutets sommarjobb har redan gått ut. 

Våra sommarjobb passar studerande på en bred skala från olika ämnesområden. Du kan söka dig till oss oberoende av i vilket stadium av studierna du befinner dig – vi anställer till våra sommarjobb allt från första årets studerande till fem före färdiga eller nyligen utexaminerade. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av finansbranschen utan det viktigaste är att du är intresserad av branschen och vill lära dig nytt. 

Välkommen till ditt livs bästa sommarjobb till ett företag som är en föregångare inom finansbranschen i Finland!

Sommarjobba på OP

Vi förutsätter enligt branschens normala praxis att alla sommarjobbare är myndiga.


Därtill erbjuder vi med den bekostade kampanjen Sommarjobb på OP 15-17 -åriga unga möjlighet att pröva på arbetslivet genom att vi donerar ett belopp till olika föreningar runtom i Finland. Föreningarna kan anställa en ung sommarjobbare för två veckor på OP:s bekostnad. Ytterligare information om kampanjen och ansökningsanvisningar hittar du här. Ytterligare information om kampanjen och ansökningsanvisningar hittar du här. 


OP Gruppen är i år med i den riksomfattande kampanjen Ansvarsfull arbetsgivare.