Markets

Kiinnostavatko sinua johdannaiset, valuutat, osakkeet tai bondit? Tarjolla on kesätöitä pääomamarkkinoiden eri osa-alueilla asiakasrajapinnassa, raportoinnissa ja back office -tehtävissä. Haemme kesätyöntekijöitä laaja-alaisesti eri alueille: johdannais- ja valuuttamyyntiin, osake- ja velkaemissioiden järjestämiseen, yritysrahoitukseen, tradingiin, custodyyn, kvantitatiiviseen analyysiin ja ohjelmointiin, laskentatoimeen, riskienhallintaan sekä back officeen.

Edellytämme valittavilta henkilöiltä korkeakouluopintoja sekä vahvaa kiinnostusta finanssialaan. Tarkennathan hakemuskirjeessäsi, millä alueilla olet kiinnostunut työskentelemään ja miten osaamisesi tukee sinua tehtävässä onnistumisessa. Osassa Marketsin kesätyötehtävissä arvostamme ohjelmointiosaamista, matemaattista kyvykkyyttä sekä aiempaa arvopaperituntemusta. Liitäthän hakemukseesi opintosuoritusotteesi.

Esimerkkejä Marketsin kesätyötehtävistämme

Data Analyst

Toimit riskienhallinnassa, missä päivittäiset tehtäväsi koostuvat mm. tietokantojen tietojen poiminnasta, tiedon laadun varmistuksesta ja raportoinnista, metatietojen ylläpidosta, liiketoimintavaatimusten määrittelystä ja prosessien kuvaamisesta. Tehtävässä menestymistä auttaa ymmärrys tietojärjestelmistä ja kyky analysoida dataa. SQL:n hallinnasta on tehtävässä apua. Koulutustaustasi voi olla esim. matematiikka tai tietojenkäsittelytiede.

Junior Risk Analyst

Hoidat Markkina- ja likviditeettiriskiyksikön vastuulla olevien riskilajien säännöllistä raportointia, riskien analysointia ja teet pienimuotoisia kehitystehtäviä. Tehtävään soveltuva koulutustausta voi olla esim. matematiikan tai tilastotieteen opinnot. Tehtävässä tulee hallita joko R tai SQL. Olet lisäksi selkeä viestijä.

Product Specialist

Hoidat Markkinariskituotteiden Back Officessa rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjojen tai johdannais- ja valuuttakaupanselvitystehtäviä. Tehtävässä eduksi on hyvät tietotekniset taidot ja kyky omaksua uusia järjestelmiä nopeasti sekä mahdollinen kokemus maksuliikenteen hoitamisesta.

Uratarinoita

Saku, Product Specialist / OP Yrityspankki

Työskentelin kesän 2021 Markkinariskituotteiden Back Officessa OP Marketsissa Product Specialist -nimikkeellä. Kyseessä oli ensimmäinen kesäni OP:lla ja oli mahtavaa päästä tutustumaan OP:n työkulttuuriin ja tapoihin toimia finanssialalla.  

Työtehtäviini kuului pääasiassa joukkovelkakirja- ja rahamarkkinakauppojen post-trade -prosessien hoitaminen. Vastuullamme siis on varmistaa, että kaupat tapahtuvat vastapuolten kanssa sovittuna päivänä ennalta sovituin ehdoin. Tehtävissäni olen päivittäin yhteydessä eri kauppojen vastapuoliin ja OP:n sisäisiin henkilöihin, mikäli kaupoissa on jotain selvitettävää tai korjattavaa. Kesäni kyseisessä roolissa on ollut hyvin opettavainen ja mielenkiintoinen, sillä olen päässyt näkemään hyvin laajasti, kuinka paljon eri rooleja OP Marketsissa pelkästään on ja millä tavalla rahamarkkinat todellisuudessa toimivat. Osaamiseni joukkovelkakirjoista ja rahamarkkinatuotteista on kasvanut huomattavasti ja on ollut hauska päästä näkemään, miten koulusta opittu teoria toimii käytännössä. On ollut myös mahtavaa huomata, kuinka tiimissämme kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja päästä mukaan erilaisiin kehitysprojekteihin.  

Ennakko-odotuksineni oli, että kesän aikana tulen kohtaamaan uusia haasteita ja oppimaan paljon uutta. Tämä todellakin toteutui ja näin syksyn tullen en olisi uskonutkaan kuinka nopeasti kesä on mennyt ja kuinka paljon on tullutkaan opittua uutta. Heti alusta lähtien olen päässyt toimimaan täysipainoisesti samoissa tehtävissä kuin muut kokeneemmat työkaverinikin, mikä oli itselleni positiivinen yllätys. Ensimmäisinä päivinäni saattoi tuntua siltä, että tulenkohan ikinä sisäistämään kaikkea mitä tiimissäni tapahtuu, mutta näin kesän jälkeen tämä pelko on kyllä kadonnut. Kiitos tästä menee tietenkin myös loistavalle tiimillemme, jossa on ollut alusta lähtien mukava työskennellä, ja jossa on aina saanut apua, kun sitä on tarvinnut. Joka päivä kuitenkin tulee jotain uutta vastaan ja usein pohdimmekin eri tilanteita tiimimme kanssa yhdessä tuumin.  

OP:lla pärjää henkilö, joka ei pelkää kohdata uusia haasteita ja kuka aidosti pitää tiimissä työskentelystä ja yhdessä ongelmien ratkaisemisesta. On myös hyvä valmistautua ajoittain hyvinkin hektisiin päiviin, mutta vastapainoksi rauhallisempina päivinä pääsee keskittymään omaan oppimiseen sekä erilaisiin projekteihin. Tulevaisuutta ajatellen kesätyö on antanut minulle runsaasti uusia työkaluja toimia rahoitusmarkkinoilla, ja kokemus on ollut itselleni erittäin opettavainen ja arvokas 

 

Jenna, Kesätyöntekijä, Markkina- ja likviditeettiriskit / OP Yrityspankki

Kesätyö OP:lla Markkina- ja likviditeettiriskit -tiimissä on ollut mielenkiintoinen ja erittäin opettavainen. Oppimiskäyrä on ollut jyrkkä, sillä pääsin heti tekemään samoja työtehtäviä kuin työkaverinikin ja lähes päivittäin on tullut vastaan uutta opittavaa. Olen päässyt hyödyntämään sekä rahoituksen että matematiikan opintojani ja syventämään tietämystäni entisestään, kun teorian päälle on tullut konkretiaa.  

Odotin, että saisin vastuuta ja tämä odotus täyttyi. Vastuu on itse työtehtävien suorittamisesta, mutta myös oman työn organisoinnista ja tiedon eteenpäin viemisestä. Olen päässyt ratkomaan ongelmia, joihin ei ole ollut vielä valmista ratkaisua sekä kehittämään jo olemassa olevia prosesseja. Työ on ollut haastavaa, mutta juuri siksi mielenkiintoista. Työn kautta olen päässyt kokemaan myös onnistumisia, kun olen saanut ratkaistua aluksi mutkikkailtakin tuntuvia tehtäviä.  

Työtehtäviini kesän aikana on kuulunut muun muassa päivittäin Marketsin limiittien seurantaa sekä riippumatonta hintojen varmentamista ja kuukausittain taloudellisen pääomatarpeen laskentaa sekä muita projektiluontoisia tehtäviä. Käytännössä työtehtävät ovat sisältäneet esimerkiksi sääntelyn lukemista, koodausta Pythonilla, R:llä ja SQL:llä, asioiden selvittämistä, Excelin pyörittelyä ja tapaamisia.  

Tärkein oppi, jonka olen saanut kesältä, on ottaa asioista selvää rohkeasti sekä hyödyntää OP:n laajaa asiantuntijaverkostoa. Täällä työkavereina on hyvin kokeneita alan asiantuntijoita ja vaikka kaikkeen ei olekaan valmista ratkaisua tai mallia, yhdessä pohtimalla sellainen varmasti löytyy. Samalla oppii myös itse ja kehittyy kohti asiantuntijuutta. Työkavereilta olen siis aina saanut apua, kun jokin on mietityttänyt. Kaiken kaikkiaan olen viihtynyt OP:lla todella hyvin ja toivon, että saan jatkaa uraani OP:laisena myös tulevaisuudessa.

 

Topias, Risk Analyst Trainee / Riskienhallinta 

Työskentelin viime kesän OP:n riskienhallinnassa Riskimallit ja Data -yksikössä Riskianalyytikko-traineena. OP:lle halusin alun perin töihin, sillä olen aina ollut kiinnostunut rahoitusalan työtehtävistä, ja OP on Suomen suurin yritys sillä saralla.  

Kesän aikana työtehtäväni sijoittuivat yksikön sisällä yritysvastuista vastaavaan ryhmään. Olin osana tiimiä, joka kehitti simulaatiomallia, jolla arvioidaan taloudellista pääomavaadetta OP:n suuryritysluottoportfoliolle. Pääsin kesän aikana paljon pyörittelemään mallinnuksessa käytettävää dataa SQL tietokannassa, sekä kartuttamaan osaamistani Python-ohjelmoinnissa.  

Odotukseni kesältä olivat korkeat ja paloin innosta päästä käyttämään sovelletun matematiikan opinnoissa kartuttamaani osaamista tosielämän ongelmiin. Silti kesä ylitti odotukseni ja olin positiivisesti yllättynyt miten minut otettiin vastaan tiimissäni ja miten minulle annettiin vastuuta. Minua ei kohdeltu mitenkään erikoisesti kesätyöntekijä statukseni vuoksi, vaan minut otettiin osaksi tiimiä aivan kuin kenet tahansa muukin. Ehdottomasti parasta työssä oli mukava tiimi, joka tuki minua tarvittaessa, ja joka otti minun mielipiteeni tosissaan.  

Voin suositella lämpimästi OP:ta kesätyönantajana jokaiselle matemaattisten tieteiden osaajalle. Täällä pääsee soveltamaan osaamistaan mielenkiintoisessa viitekehyksessä haastavien projektien parissa. Kesän aikana myös varmasti oppii paljon uutta, ja saa arvokasta kokemusta tulevaisuuden työuraa ajatellen.