Minna Kurri päätyi Competence Leadiksi, koska halusi johtaa ihmisiä asioiden sijaan

OP Ryhmän Kehittäminen ja teknologiat –organisaatiossa Common Capabilities –alueella Competence Leadina toimiva Minna Kurri vastaa noin 60 hengen asiantuntijajoukon arjen tukemisesta ja ammatillisesta valmentamisesta. Tiimi koostuu IT-alan monipuolisista syväosaajista, jotka työskentelevät erinäisissä kehittämisen ja tuotannon rooleissa. Minna kuvailee työtään ennen kaikkea tiimin kulttuurin ja identiteetin johtamisena, jossa kaiken keskiössä on inhimillisyys.

Alun perin projektijohtajana taloon tullut Minna on viihtynyt OP:lla jo vuodesta 2012. Ennen Competence Leadiksi päätymistään hän ehti toimia monenlaisissa johtotehtävissä, muun muassa ICT-kehityspäällikkönä varainhoitopalveluiden parissa. Minna kertoo, ettei ole OP-vuosiensa aikana koskaan kokenut tarvetta tiirailla uramahdollisuuksia muualta – sen verran sopivasti talo on tarjonnut kaivattuja haasteita. Vuosien saatossa asiat ovat kuitenkin saaneet väistyä ihmisten tieltä, kun Minna on löytänyt kutsumuksensa valmentavana johtajana ja menestyksen mahdollistajana. “Päädyin tähän rooliin, koska olin kiinnostunut ihmisistä ja se on Competence Leadin roolissa olennaisinta.” 

Kestävää työntekijäkokemusta yksilöllisten kehityspolkujen kautta 

Vuonna 2019 OP Ryhmässä siirryttiin enterprise agile –malliin, eli ketterään, itseohjautuvaan ja matalahierarkkiseen toimintamalliin. Muutoksen myötä perinteisistä, ylhäältä alaspäin johdetuista tiimirakenteista luovuttiin ja asiantuntijoille annettiin enemmän vapautta päättää omasta arjestaan.    

“Meillä asiantuntijat ovat tottuneita siihen, ettei kukaan tule sanomaan, miten ja missä aikataulussa asiat pitäisi tehdä, vaan he päättävät niistä itse,” kuvailee Minna.  

Tekijän vastatessa siitä, miten oma työpöytä järjestetään ja tekeminen suunnitellaan, huolehtii Competence Lead osaltaan siitä, että asiantuntijalla on kaikki edellytykset työssään onnistumiselle ja siinä viihtymiselle. Oman urapolun rakentaminen sekä osaamisen tavoitteellinen kehittäminen ovat merkittävä osa työntekijäkokemusta ja siinä Minna näkee itsellään suuren vastuun.  

“Tärkein tehtäväni on sparrata ja tukea asiantuntijoita heidän arjessaan, jotta he jaksavat työssään, voivat nousta seuraavalle tasolle ja saavuttaa täyden potentiaalinsa,” muotoilee Minna.  

OP:lla urapolkuja on monenlaisia ja Minnan tehtävänä on kuunnella jokaisen tiimiläisen toiveita ja ajatuksia herkällä korvalla, jotta kaikki voisivat viedä osaamistaan haluamaansa suuntaan. 

“Osa haluaa hallita mahdollisimman monipuolisesti eri osa-alueita, kun taas toiset pyrkivät sukeltamaan syvemmin johonkin tiettyyn aiheeseen ja keskittymään täysin siihen. Sitten on myös niitä, jotka haluavat astua esihenkilön saappaisiin ja ottaa vahvempaa johtamisen roolia. Oli tavoite mikä tahansa, pyrin tukemaan jokaista asiantuntijaa yksilötasolla,” kertoo Minna. 

Merkitystä ihmisistä sekä halusta jatkuvaan parantamiseen  

Jotta Kehittäminen ja teknologiat -organisaatiolla olisi paras mahdollinen osaaminen käytössään, vastaavat Competence Leadit myös oman vastuualueensa resurssisuunnittelusta ja rekrytoinneista. Kasvavan osaajapulan keskelläkin OP koetaan finanssi- ja teknologia-alan asiantuntijoiden keskuudessa houkuttelevana työnantajana, jossa oman työn lopputulos näkyy tavalla tai toisella lukuisten suomalaisten arjessa. Tämän Minna näkee tärkeänä tekijänä työpaikkaa valittaessa. 

“Nykypäivän työelämässä ihmiset pohtivat paljon oman työnsä merkityksellisyyttä. OP mahdollistaa asiakkaiden unelmia ja tuo turvaa arkeen, minkä lisäksi vastuullisuutemme ja aktiivisuutemme yhteiskunnallisena toimijana puhuttelee monia. Työnantajana meidät nähdään työntekijälähtöisenä yrityksenä, jossa asiantuntijat pääsevät aidosti vaikuttamaan tekemiseen sekä uransa suuntaan,” painottaa Minna. 

Kun vastikään ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi valmistunut Minna miettii omaa työtään ja sen tuomaa merkitystä, löytyy vastaus taas sieltä, mistä tälle tielle alun perin lähdettiinkin, eli ihmisistä. 

“Competence Leadina olen ihmisten tukena työelämän kaikissa vaiheissa, eli vastaan tulee monessa tapauksessa koko elämän kirjo. Parasta työssäni on se, kun voin auttaa jotakuta löytämään asiantuntijuutensa ja ammattiylpeytensä ja kulkea sen matkan hänen kanssaan. On hienoa päästä seuraamaan vierestä sitä, kun osaajamme löytävät siipensä ja lähtevät lentoon.”