Anssi Forsman teki urakäännöksen ja edistää nykyään asiakaspalvelun sijaan tietoturvallista koodaamista OP:n Security Championina – kuinka se tapahtui?

Anssi päätti kääntää uransa suuntaa opiskelemalla JavaScriptiä ja asiakaspalvelutyöt vaihtuivat lopulta OP:n Security Championin työhön. Alanvaihtajana Anssi on kuitenkin huomannut hyötyvänsä asiakaspalvelutaustastaan ja antaa kiitosta tiiminsä vastaanottavaisuudelle ja auttavaisuudelle.

Valmistuttuaan tradenomiksi Anssi työskenteli useamman vuoden myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä eri teleoperaattoreilla. Opinnot ja uudet haasteet alkoivat kuitenkin taas kiinnostamaan ja Anssi pääsi kolmen kuukauden JavaScript-koodauskurssille. Opinnot olivat intensiivisiä ja erityisesti Anssia kiinnostivat testaus ja testiautomaatio, joita hän opiskeli myös itsenäisesti. Opintojen jälkeen Anssille tarjottiin OP:n Security Championin roolia, jossa hän aloittikin vuokratyösuhteisena. Parin vuoden konsultin roolin jälkeen Anssi siirtyi OP:n omille palkkalistoille.

”Lyhyen koulutuksen jälkeen ja uuden uran alussa oli jännittävää. Samalla koko Security Championin rooli ja tiimi haki vielä muotoaan”, Anssi kertoo. ”Vaikka olen koko OP:n historian ensimmäisiä security championeja ja alanvaihtaja, ei kuitenkaan missään vaiheessa ei ollut sellaista oloa, etten voisi kysyä apua. Apua ja tukea on ollut koko ajan saatavilla.”

OP saa kiitoksia myös oman kehittämisen mahdollistamisesta. Kyberturvan tiimeillä onkin käytössä 70-20-10 malli, jossa 70 % työajasta kuluu päivittäisiin työtehtäviin, 20 % toimintatapojen kehittämiseen ja loput 10 % työajasta käytetään oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. ”Software Academyssä* olen käynyt Security Toweria ja 70-20-10 mahdollistaa myös työajan allokoimista omaan kehittymiseen. Tämän lisäksi tiimille on järjestetty koulutuksia, jotka tosin ovat olleet jäähyllä nyt koronan takia. Mahdollisuus on kuitenkin ottaa osaa alan tapahtumiin”, Anssi kertoo.


Ei pelkkää sovelluskehitystä, vaan myös ihmissuhdetaitoja

Vaikka Anssin nykyinen työ on hyvin läheisesti tekemisissä koodin kanssa, mainitsee hän kuitenkin ihmissuhdetaitojen merkityksen. Tässä Anssi pääseekin hyödyntämään asiakaspalvelu-urallaan kerryttämiä oppeja ja taitojaan. ”Työni on olla tukitoiminto, joten hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä, jotta pystyn toimimaan yhteistyössä sekä sovelluskehittäjien että liiketoiminnan ihmisten kanssa. Englantiakin on hyvä osata.”

Kaikista parasta Anssin työssä on vapaus tehdä asioita omalla tyylillä ja mahdollisuus työtehtävän muovautumiseen oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Anssi kuvailee tiiminsä ilmapiiriä rennoksi ja huumorintäytteiseksi. ”Apua ja tukea on aina saatavilla. Työ on myös hyvin merkityksellistä, sillä kyberturvan tärkeys tulevaisuudessa vain kasvaa edelleen.”, Anssi summaa.

*OP Software Academy OP on OP:n oma osaamisen kehittämisen keskus. Sen kursseilla voi syventää nykyistä osaamista tai kokeilla jotain aivan uutta teknologian alueelta. Kurssit on pääosin suunniteltu niin, että ne mahtuvat 70:20:10 -mallin osaamisen kehittämisen osioon, eli kurssit voi käydä työajalla. Lue lisää OP:n Software Academystä ja 70:20:10 -mallista.