Mitä on opiskelu Software Academyssa? Haastattelussa Iiris Puhakka

Software Academy on osaamisen kehittämisen keskus, jonka avulla OP:laiset voivat syventää teknologiaosaamistaan työajalla. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Entä millaista akatemiassa opiskelu oikein on? Saimme akatemian entisen rehtorin ja nykyisen Competence Leadin Iiris Puhakan vastaamaan Software Academy -aiheisiin kysymyksiin ja kertomaan akatemian kuulumisia.

Mikä on OP Software Academy ja mitä siellä tehdään?

Software Academy on OP:n teknologiaosaamisen kehittämisen yhteisö, eräänlainen OP:n oma sisäinen koulu. Siellä OP:laiset eri puolilta taloa kerääntyvät yhteen opiskelemaan erilaisia aihealueita omien kollegoidensa tukemana. Akatemia alkoi pienestä pilottikokeilusta, jonka yhteydessä huomattiin, että yhdessä opiskelu ja opittavan aiheen äärelle kokoontuminen tukevat oppimista monin tavoin. Pikkuhiljaa akatemian toimintaa alettiin kasvattaa, ja kolme vuotta myöhemmin siitä on muodostunut monipuolinen ja yhteisöllinen oppimiskeskus.

Akatemian kurssit pohjautuvat itseopiskeluun, jota tuetaan säännöllisillä pienryhmätapaamisilla. Olennainen osa akatemiaa ovat mentorit, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään sisältöjä syvällisemmin. Monella kurssilla kokoonnutaan esimerkiksi viikoittain kertaamaan opittua ja keskustelemaan, mitä viikolla opiskeltu aihe tarkoittaa oman työn ja koko OP:n kontekstissa.

Kuinka päädyit Software Academyn rehtoriksi ja millainen roolisi oli?

Päädyin aikanaan saamaan Akatemian vastuulleni oikeastaan hieman sattuman kautta, kun akatemialle etsittiin uutta kotipesää ja vastuuhenkilöä. Ajattelenkin, että se on hyvä osoitus siitä, miten moninaisia ja laajoja urapolut OP:lla ovat – voit päätyä työskentelemään tehtävään, jonka olemassaolosta et hetki sitten edes tiennyt!

Työtapoihin ja toimintamallien kehittämiseen liittyvä roolini Kehittämisen kyvykkyyksissä käsitti muitakin vastuita kuin Software Academyn, mutta akatemian asiat olivat aktiivisesti työpöydälläni ja yhdessä kollegoideni kanssa pidimme huolen siitä, että akatemian arki rullaa. Vastuullani olivat myös akatemian talousasiat ja esimerkiksi lisenssihankinnat, sekä tietysti yleinen kehitystyö.

Mitä akatemiassa sitten oikein opiskellaan?

Akatemian kurssitarjonta on laaja ja se elää ja kehittyy koko ajan akatemian mukana. Valikoiman muodostamisessa akatemia haluaa kuunnella jatkuvasti opiskelijoiden toiveita ja päivittää sitä toiveiden mukaiseksi – meille on tärkeää, että akatemia on tekijöidensä ja opiskelijoidensa näköinen paikka. Tällä hetkellä valikoimaan kuuluu esimerkiksi kokonaisuuksia, joiden aiheet vaihtelevat aina datasta DevOpsiin ja cloudista mobiilikehittämiseen. Uutena akatemiassa pääsee nyt myös opiskelemaan esimerkiksi asiakasarvon tuottoon sekä laadunhallintaan liittyviä sisältöjä. Oppimateriaalit löytyvät monessa muodossa aina fyysisistä ja digitaalisista kirjoista erilaisiin videosisältöihin ja livetapahtumiin.

Kurssit kestävät useimmiten noin kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Itselle sopivien kokonaisuuksien löytämistä helpottaa, että kurssien yhteydessä kerrotaan, minkälaista osaamista opiskelijoilla olisi hyvä löytyä ennen kurssille osallistumista. Suosittelen kuitenkin rohkeasti kokeilemaan kaikkia itseä kiinnostavia kursseja, sillä kollegoiden kesken opiskelu on leppoisaa, eikä tyhmiä kysymyksiä ole. Ilmoittauduin itsekin mukaan DevOpsin kurssille tietämättä aiheesta paljoakaan etukäteen. Mentorien ja pienryhmän tukemana teemaan sukeltaminen ei kuitenkaan tuntunut liian haastavalta, vaan tempaisi mukaansa niin, että opiskelin aiheesta vielä jatkokurssinkin!

Miten kuvailisit akatemian kulttuuria?

Pidän akatemian kulttuuria aika ainutlaatuisena: sen ytimessä on yhdessä tekeminen ja ryhmähenki, kun akatemialaiset kerääntyvät yhteen oppimaan uutta ja myös juhlistamaan sekä omia että muiden onnistumisia. Meillä OP:lla käytössä oleva 70:20:10-malli tukee vahvasti jatkuvan parantamisen ja yhdessäoppimisen kulttuuria, ja akatemian kurssit ovatkin loistava keino hyödyntää oman osaamisen kehittämiseen tarkoitettua aikaa.

Akatemia on myös loistava mahdollisuus päästä tutustumaan työkavereihin paremmin, ja yhdessä suoritettujen kurssien jälkeen on entistä helpompi tehdä töitä yhdessä ja jakaa osaamista.

Saadussa palautteessa toistuu tyytyväisyys siitä, että tällaista osaamisen kehittämistä voi tehdä työajalla, ja sydäntäni lämmittää nähdä kuinka monet palaavat akatemian tarjonnan ääreen uudestaan ja uudestaan. Akatemia tuntuukin olevan palkitseva paikka monille sen toiminnassa mukanaoleville, roolista riippumatta!

Miltä akatemian tulevaisuus näyttää?

Akatemian tulevaisuus näyttää valoisalta. Akatemia saa jatkuvasti positiivista palautetta opiskelijoilta kursseistamme ja kysyntää niille riittää. Akatemiassa työskentelevät haluavat ennen kaikkea pitää yllä akatemian hyvää henkeä ja innostusta, sekä laajentaa kurssivalikoimaa niin, että entistä useampi OP:lainen hyötyisi kursseista. On ollut mukava huomata, kuinka osallistujia on riittänyt eri puolilta taloa. OP haluaa myös jatkossa panostaa siihen, että kurssit palvelevat mahdollisimman monia.