Haku luottoriskien mallinnuksen rekrytoivaan koulutusohjelmaan on päättynyt.

Mikä ihmeen luottoriskien mallinnus?

Luottoriskien mallinnus on luottoriskien hallinnan ydintä. Luottoriskien hallinta puolestaan on keskeinen osa pankkien liiketoimintaa, ja sen tavoitteena on varmistaa, että luotonannon riskit ovat tasapainossa tuottojen kanssa ja että pääomat riittävät kaikissa olosuhteissa. Luottoriskejä mallinnetaan sekä sopimus-, asiakas-, että portfoliotasoisesti. Malleilla ennustetaan luottotappioita normaaleissa olosuhteissa sekä erityisesti poikkeuksellisissa kriisitilanteissa ja stressiskenaarioissa.

Millaista on työskennellä luottoriskien mallinnuksen parissa?

"En tiennyt luottoriskien mallinnuksesta etukäteen juurikaan, ja rekrytoivan koulutusohjelman kautta opin paljon aiheesta ja pääsin osaksi työyhteisöä. Jatkoin suoraan ohjelmasta riskianalyytikon tehtäviin, joihin koulutus antoi pehmeän laskun ja hyvän pohjan."  

-Maria Wang, Risk Analyst 

 

”OP on uniikki työnantaja, joka kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijat. Luottoriskien mallinnuksessa työskentelemme mm. pilvialustojen, lainatuotteiden sekä lakiasioiden huippuammattilaisten kanssa. Tämä tarjoaa uniikkeja mahdollisuuksia oppia ja jakaa osaamista eri aihepiireistä. Meillä on avoin keskustelukulttuuri ja olemme aina valmiita tarjoamaan toisillemme apua ja rakentavaa palautetta.” 

- Xiaoyuan Li, Chief Risk Analyst

 

“Aloitin OP:lla kesätyöntekijänä ja muutamassa vuodessa olen päässyt vetämään omaa projektia henkilöasiakkaiden luottoriskien mallintamisen parissa. Urapolkuni on ollut hyvin nousujohteinen ja olen saanut hyvällä vauhdilla vastuuta ja mielenkiintoisia tehtäviä.”   

-Jimi Ranimäki, Risk Analyst 

Tietoa rekrytoivasta koulutusohjelmasta

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa sinusta luottoriskimallinnuksen ammattilainen.

 Koulutuksessa pääset näkemään, mitä kaikkea luottoriskimallintajan työ sisältää sekä mikä luottoriskimallien rooli on riskienhallinnassa ja pankkitoiminnassa. Lisäksi pääset kehittämään osaamistasi laaja-alaisesti ammattilaistemme tukemana. Osaamisesi tulee painottumaan erityisesti portfoliotasoiseen mallinnukseen ja stressitestauksen menetelmiin. Koulutuksen pitävät OP:n luottoriskimallinnuksen syväosaajat, joiden kokemus alasta ja aihepiiristä on Suomen huippua.

Koulutusohjelman kesto on yhdeksän kuukautta. Ohjelma alkaa 1.12.2023 ja päättyy 31.8.2024.  Koulutusohjelmaan on mahdollista osallistua täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti opintojen ohessa. Kesällä myös osa-aikaisesti osallistuvien on mahdollista työskennellä kokoaikaisesti.

 Tavoitteenamme on, että onnistuneen koulutusohjelman jälkeen saamme sinusta kokoaikaisen kollegan.

 

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa pääset opiskelemaan luottoriskimallinnuksen ja luottoriskienhallinnan perusteita. Vaihe sisältää perehdytystä, omatoimisesti ja tiimissä tapahtuvaa opiskelua sekä luottoriskimallinnusta koskevien kurssien suorittamista.

Toisessa vaiheessa keskitymme koulutusohjelman painopistealueisiin eli luottoriskien portfoliotasoiseen mallinnukseen ja stressitestauksen menetelmiin. Monipuolisen aiheeseen syventymisen lisäksi teemme paljon myös käytännön harjoitteita, joissa käytössämme olevat työkalut tulevat tutuiksi.

Ohjelman viimeisessä vaiheessa tulet työskentelemään varsinaisissa kehitysprojekteissa osana projektitiimiä.

Kenelle ohjelma sopii?

Ohjelma sopii opintojensa loppuvaiheessa oleville tai vastavalmistuneille maisteri- ja tohtoriopiskelijoille, jotka ovat syventyneet esimerkiksi matematiikan, tilastotieteen, fysiikan, taloustieteen tai datatieteen opintoihin.  Odotamme koulutusohjelmaan osallistuvilta kiinnostusta pankkitoimintaan sekä luottoriskien hallintaan ja mallintamiseen.

Halu ymmärtää mallinnettavaa ilmiötä sekä vahva tilastomatemaattinen osaaminen auttavat sinua menestymään koulutusohjelmassa ja riskimallintajan työssä. Mallinnustyö sisältää aineiston kokoamisen ja analysoinnin sekä mallintamisen tilastollisia menetelmiä ja asiantuntemusta hyödyntäen. Käytämme työssämme SQL:ää, R:ää ja Pythonia, joihin odotamme hakijoilta osaamista ja kiinnostusta.

Luottoriskimallinnus OP Ryhmässä

Meillä OP:n luottoriskimallinnuksessa pääset osallistumaan pankin riskienhallintaan innostavassa ilmapiirissä. Työ on monipuolista, itseohjautuvaa ja sisältää paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Olemme kansainvälinen joukko ihmisiä erilaisista taustoista, ja työskentelykielenä käytämme englantia. Tiimimme on Suomen suurin luottoriskimallinnuksen parissa työskentelevä yksikkö, joten tulet työskentelemään maan kokeneimpien osaajien kanssa. Arvostamme toistemme ammattitaitoa ja panostamme tekijöidemme urakehitykseen. Merkittävänä finanssialan toimijana OP Ryhmä tarjoaa monenlaisia uramahdollisuuksia niin riskienhallinnan kentällä kuin finanssialalla laajemmin.

Meillä OP Ryhmän ketterä toimintamalli tarkoittaa itseohjautuvuutta, läpinäkyvää työskentelyä ja vastuun ottamista lopputuloksesta. Lisäksi kehitämme jatkuvasti työskentelytapojamme ja panostamme automaatioon

OP Ryhmä työpaikkana

Visionamme on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja meillä OP:lla elämä on muutakin kuin työtä. Meille on tärkeää, että työ ja vapaa-aika kulkevat rinnakkain, ja työnantajana olemme valmiita joustamaan elämän eri tilanteissa. Työntekijämme mainitsevat usein työnsä parhaaksi puoleksi myös työyhteisön ja kollegansa, mistä olemme ylpeitä.

Henkilökuntaetuihimme kuuluvat muun muassa henkilökuntaehtoiset pankki-, vakuutus- ja lainapalvelut.