OP työnantajana

Haluamme olla johtava ja vetovoimaisin finanssialan toimija Suomessa, jonka yrityskulttuurin ytimessä ovat arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Nämä arvot ovat mahdollistaneet osuustoiminnallisen menestyksemme läpi vuosikymmenten, ja samoissa arvoissa piilee myös tulevaisuuden kulttuurimme vahvin kulmakivi.

Samalla pidämme muutosta perin pohjin myönteisenä, vääjäämättömänä ja innostavana. Sitä ei tule pelkästään sietää, vaan se tulee ottaa kaiken tekemisemme ytimeen. Tästä kumpuaa kulttuurimme toinen, yhtä vahva, kulmakivi: rohkeus.

Uudistuminen vaatii rohkeutta niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä elää arvojensa mukaisesti tänään ja huomenna.

Lue lisää työkulttuuristamme

Johtamista vailla vertaa

OP haluaa tarjota asiakkailleen parasta asiakaskokemusta. Tärkein onnistumisen avain tällä matkalla on työntekijäkokemus – toisin sanoen se millä fiiliksellä OP:laiset työskentelevät, kohtaavat asiakkaita ja rakentavat tulevaisuuden OP:ta. Tässä kaikessa keskeisessä asemassa on johtaminen ja juuri tämän takia olemme sitoutuneet rakentamaan kunnianhimoisesti OP:laisesta johtamisesta referenssiä yli toimialarajojen! Erinomaisella johtamisella mahdollistamme työntekijäkokemuksen sekä sen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä riippumatta siitä missä hetkessä ja kanavassa he kohtaavat OP:n.

Meillä esimiehen tehtävä ei ole jakaa ohjeita tai määräyksiä vaan luomme kulttuuria, jossa yksilöt ja tiimit rakentavat tulevaisuuden OP:ta itseohjautuvasti yhteisen vision pohjalta. OP:lainen johtamiskulttuuri perustuukin arvoihin, täydelliseen avoimuuteen ja ketteryyteen, mikä mahdollistaa jokaisen OP:laisen parhaan mahdollisen osaamisen hyödyntämisen. OP:laisen esimiehen tunnistaa siitä, että hän haluaa kuulla, mikä on juuri sinun mielestäsi paras tapa viedä asioita eteenpäin ja mahdollistaa sinun onnistumisen.

Tutustu OP:n strategiaan ja arvoihin tarkemmin

OP:n tarjoamat henkilökuntaedut